شیوع وحشتناک ویروس ابولا (فصل 1) و سیاه زخم (فصل 2).