این سریال زندگی “آتیه” را دنبال می کند، یک نقاش جوان و زیبا که زندگی خوبی در استانبول دارد؛ او یک خانواده دوست داشتنی، یک دوست ثروتمند دارد و در صدر این قرار است که او اولین نمایشگاه انفرادی خود را افتتاح کند. اما زندگی کامل او با کشفی که در باستانی ترین معبد زمین، “گوبکلی تپه” انجام شده است، در حال تغییر است. یک باستان شناس به نام “ارهان”، نمادی را در خرابه ها کشف می کند، نمادی که “آتیه” را به روشی بسیار مرموز به “گوبکلی تپه” متصل می کند. و اکنون، “آتیه” زندگی خود را وارونه خواهد کرد و تلاش برای کشف اسرار گذشته خود، اسرار پنهان شده در آن ویرانه های باستانی را برانگیخته است …