داستان تلاش یک زن برای یافتن محل اختفای خواهر گمشده اش.