: 7.6
سریال We Own This City

سریال We Own This City

Episode 01

Episode 02

Episode 03

Episode 04

زیرنویس
این سریال داستان ظهور و سقوط گروه ضربت ردیابی اسلحه اداره پلیس بالتیمور و فساد پیرامون آن را بیان می کند.

George Pelecanos

Creator

David Simon

Creator
به سریال We Own This City امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...