: 6.5
فیلم Evil Dead

فیلم Evil Dead

پنج دوست به کلبه ای دوردست می روند جایی که انها کتاب مردگان را پیدا می کنند. کتابی که باعث بیداری شیاطین جنگل می گردد. شیاطین یک به یک آنها را تسخیر می کنند تا نفر آخر که برای زنده ماندن تلاش می کند و…
به فیلم Evil Dead امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...