: 6.1
فیلم Scream 4

فیلم Scream 4

“سیدنی پرسکات” که حالا نویسنده ی یک کتاب است،پس از آخرین دور تور برایکتاب خود به خانه اش در “وودزبورو” بر می گردد.در آنجا او دوبارهکلانتر،زنی که حالا ازدواج کرده و همچنین پسر عمه و عمه اش کیت را میبیند.متاسفانه،بازگشت سیدنی با خود ماجراهایی به همراه می آورد کهسیدنی،جیل(Gale)،داونی و همینطور دوست سیدنی،جیل(Jill)، و تمام شهر را بهخطر می اندازد.این چهارمین قسمت از سری فیلمهای جیغ است و کارگردانامیدوار است این فیلم که قرار است 15 آوریل امسال به سینماها بیاید فروشخوبی داشته باشد.جیغ4 که یک فیلم ترسناک و دلهره آور اس شما را تا آخرینلحظه با ترس روی صندلیتان نگه می دارد درحالی که شما نگرانید چه اتفاقیقرار است در صحنه ی بعد بیفتد.

به فیلم Scream 4 امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...