: 7.2
فیلم The Fallout

فیلم The Fallout

وادا، دبیرستانی، پیامدهای عاطفی را که در پی یک تراژدی مدرسه تجربه می کند، بررسی می کند. روابط با خانواده، دوستان و دیدگاه او نسبت به جهان برای همیشه تغییر می کند…

به فیلم The Fallout امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...