: 8.0
فیلم Sin City

فیلم Sin City

«مارو» (رورک) بزن بهادر خیابانی، مستأصلانه به این در و آن در می زند تا قاتل خیابان گردی به نام «گلدی» (کینگ) را پیدا کند. «دوایت» (اوئن) نیز عکاسی است که با بسیاری از زنان مشکوک «شهر گناه» آشناست. سر دسته ی این زنان «گیل» (دوسن) است که پس از درگیر شدن با پلیس فاسدی به نام «جکی بوی» (دل تورو)، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. یکی دیگر از ساکنان این «شهر گناه»، «هارتیگان» (ویلیس) به هر ترتیب که شده می خواهد از زنی به نام «نانسی» (آلبا) محافظت کند.

به فیلم Sin City امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...