: 6.5
فیلم The Village

فیلم The Village

سال 1897. دورتادور دهکده ی کاوینگتن را جنگل های انبوه فراگرفته است. می گویند موجودات خطرناکی در اطراف دهکده زندگی می کنند. این موجودات پیمانی ننوشته با اهالی دهکده بسته اند که طبق آن، مادامی که اهالی دهکده پا به جنگل نگذاشته اند، خطری آنان را تهدید نمی کند…
به فیلم The Village امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...