: 6.2
فیلم Scream 2

فیلم Scream 2

دو سال از حوادث فجیع وودسبرو در فیلم اول گذشته است . سیدنی به زندگیعادی خودش بازگشته و اکنون دانشجوی کالج است .جیل نیز کتابی به اسمجنایتهای وودسبرو بر اساس داستان زندگی سیدنی چاپ کرده که به فیلم نیزتبدیل شده است . زمانیکه موعد نمایش این فیلم فرا می رسد دو تن ازدانشجویان کالج در محل نمایش فیلم بقتل می رسند اما هیچکس باور ندارد کهاین قتلها ارتباطی به ماجرای وودسبرو داشته باشد تا اینکه تعداد بیشتری ازدانشجویان بقتل می رسند . بنابراین سیدنی دوباره در خطر است و کسی میخواهد از او انتقام بگیرد.

به فیلم Scream 2 امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...