: 8.6
فیلم Se7en

فیلم Se7en

«کارآگاه ویلیام سامرست» (فریمن)، در آخرین روزهای پیش از بازنشستگی، باید جای خود را به «کارآگاه دیوید میلز» (پیت)، جوان آرمان گرا، پرشور و کم تجربه بدهد. آنان برای کشف یک سری قتل فراخوانده می شوند. «سامرست» کشف می کند که قتل ها باید کار یک نفر باشد و مقصود او کشتن هفت نفر بر مبنای هفت گناه کبیره ی بشر است…
به فیلم Se7en امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...