: 7.8
فیلم Mary Poppins

فیلم Mary Poppins

»مری پاپینز« (اندروز) با چتری از ابرها پایین می آید تا نگه داری از »جین« (دوتریس) و »مایکل« (گاربر)، بچه های آقا و خانم »بنکس« (تاملینسن و جانز) را به عهده بگیرد. اما او یک پرستار بچه ی معمولی نیست…

به فیلم Mary Poppins امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...