جدیدترین های سینما

فیلم Jurassic World Dominion

چهار سال پس از نابودی Isla Nublar، دایناسورها اکنون در کنار انسان ها در سراسر جهان زندگی می

سریال Ms. Marvel

کامالا خان بزرگ شده نیوجرسی متوجه می شود که قدرت های چندشکل دارد…

سریال Prehistoric Planet

به 66 میلیون سال قبل سفر کنید تا زمانی که دایناسورهای باشکوه و موجودات خارق العاده در زمین

فیلم Blowback

نیک پس از برنامه ریزی یک دزدی همه چی تمام، آماده اجرای نقشه است. اما یک مشکل وجود

فیلم Interceptor

یک کاپیتان ارتش باید از سالها آموزش تاکتیکی و تخصص نظامی خود استفاده کند زمانی که یک حمله

فیلم Memory

یک قاتل برای استخدام متوجه می شود که پس از امتناع از تکمیل کار برای یک سازمان جنایی

فیلم Jurassic World Dominion

چهار سال پس از نابودی Isla Nublar، دایناسورها اکنون در کنار انسان ها در سراسر جهان زندگی می

سریال Ms. Marvel

کامالا خان بزرگ شده نیوجرسی متوجه می شود که قدرت های چندشکل دارد…

سریال Prehistoric Planet

به 66 میلیون سال قبل سفر کنید تا زمانی که دایناسورهای باشکوه و موجودات خارق العاده در زمین

فیلم Blowback

نیک پس از برنامه ریزی یک دزدی همه چی تمام، آماده اجرای نقشه است. اما یک مشکل وجود

فیلم Interceptor

یک کاپیتان ارتش باید از سالها آموزش تاکتیکی و تخصص نظامی خود استفاده کند زمانی که یک حمله

فیلم Memory

یک قاتل برای استخدام متوجه می شود که پس از امتناع از تکمیل کار برای یک سازمان جنایی